Po pierwsze, woda z kranu to woda bieżąca, a nie stojąca. Po drugie jej temperatura podania jest wystarczająco niska bez potrzeby chłodzenia (woda z podziemnej instalacji wodociągowej). Po trzecie jej jakość już przed systemem filtracji jest codziennie testowana w...